Tężnia dla dzieci z Wilkanowa

Podczas sobotniego (10.09.2022) festynu w Wilkanowie nastąpiło uruchomienie małej tężni solankowej na terenie rekreacyjnym, sąsiadującym z wiejskim domem kultury.
 
Pomysłodawcą i realizatorem projektu był Klub Kiwanis Zielona Góra ADSUM przy współudziale finansowym Gminy Świdnica. Mimo że pod tą inicjatywą podpisuje się cały Klub, szczególne słowa uznania należą się Lidii Kurzawie, która zainspirowała nas tą ideą i nadzorowała wszystkie etapy prac, aż ostateczną realizację tężni. Biorąc na swoje barki rozliczne trudy, w tym również fizyczne. Wsparcie merytoryczne otrzymała od prezydent Klubu Marzanny Gniazdowskiej, koordynującej przygotowanie i wykonanie projektu na linii Urząd Gminy Świdnica – Klub Kiwanis.
 
Dziękujemy władzom Gminy Świdnica, a szczególnie Pani wójt Izabeli Mazurkiewicz-Kąkol oraz jej współpracownikom za życzliwość, poparcie naszej aktywności i pomoc w rozwiązywaniu problemów – nie do rozwiązania.
 
Tężnię wykonał dla Pan Robert Surówka.